T6, 02 / 2021 10:08 chiều | hanhviettri

Kế toán là ngành nghề với phạm trù kiến thức và trình độ chuyên môn rất rộng. Những hiểu biết cơ bản về kế toán tống hợp chính là kiến thức đầu tiên và căn bản nhất mà mỗi người muốn theo nghề cần phải có. Nhiều sinh viên, người chưa có kinh nghiệm bị mất phương hướng và không biết mình cần phải có những kiến thức gì để có thể trở thành một kế toán tổng hợp và tiến đến mục tiêu lớn hơn là kế toán trưởng. Hãy tìm hiểu công việc của kế toán tổng hợp trong bài viết sau

Công việc của kế toán tổng hợp

Tìm hiểu khái niệm kế toán tổng hợp là gì?
Kế toán tổng hợp là công việc lưu trữ (dưới hình thức ghi chép, tập hợp cất giữ chứng từ) và phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Quy trình làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Mô tả quy trình:

– Quá trình kinh doanh phát sinh các nghiệp vụ, giao dịch, kèm theo đó là các chứng từ pháp lý chứng minh cho sự phát sinh và hoàn thành các nghiệp vụ, giao dịch này.

– Kế toán tổng hợp sẽ nhận biết các giao dịch và tiếp nhận các chứng từ gốc có liên quan.

– Ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản và sổ sách kế toán.

– Thời điểm cuối kì, kế toán sẽ khóa sổ và lập báo cáo tài chính cuối kỳ.

Công việc của một kế toán tổng hợp cần làm những gì?
Những chia sẻ sau sẽ giúp các bạn có được định hướng đúng đắn để rèn luyện, tích lũy những kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và rèn luyện để có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai.

– Có khả năng điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên.
– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.
– Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.
– Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.
– Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.
– Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
– Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.
– Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
– Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)
– Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.
– Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
– Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..
– Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,…

Kế toán tổng hợp là một vị trí với khối lượng công việc rất lớn. Ngoài những yêu cầu cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì việc lựa chọn phần mềm kế toán để hỗ trợ cho công việc cũng là điều quan trọng. Một phần mềm kế toán tốt không chỉ hỗ trợ tác nghiệp hiệu quả cho kế toán viên mà giúp ban lãnh đạo, nhà quản trị có thể theo dõi, cập nhật dữ liệu báo cáo nhanh chóng làm cơ sở tốt để hoạch định được những chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí

Bài viết cùng chuyên mục