T2, 03 / 2021 10:14 sáng | hanhviettri

Kế toán tiền lương là một vị trí quan trọng trong bộ máy của một doanh nghiệp. Tiền lương mang lại thu nhập cho người lao động và cũng là chi phí lớn của doanh nghiệp vì thế người kế toán có trách nhiệm lớn ngoài việc tính lương hợp lý còn phải cân bằng chi phí của doanh nghiệp. Vậy kế toán tiền lương là gì? Những công việc của kế toán tiền lương là gì? Hãy tìm hiểu qua bài viết sau của tư vấn Blue.

Công việc của kế toán tiền lương

Tiền lương là gì?
Tiền lương là một trong những khoản chi lớn nhất của hầu hết các doanh nghiệp, ngược lại, nó lại là khoản thu nhập của người lao động. Do đó, việc chi trả tiền lương hợp lý không chỉ giúp doanh nghiệp có thể cân bằng được các chi phí để cấu thành giá sản phẩm mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy người lao động làm việc sự hăng say, tăng năng suất lao động.
Tiền lương là thước đo giá trị lao động mà người lao động đã bỏ ra để tạo ra sản phẩm hay dịch vụ cho người sử dụng lao động. Quỹ lương trong góc độ kế toán doanh nghiệp sẽ được chia làm 2 loại:

– Tiền lương chính: Khoản tiền mà người lao động được hưởng dựa trên khối lượng công việc hoàn thành hay thời gian mà họ đã làm việc (tiền lương theo sản phẩm, tiền lương theo thời gian và các phụ cấp khác).

– Tiền lương phụ: Là khoản tiền mà người lao động được hưởng dù không làm việc. Khoản tiền này chi trả dựa theo các quy định, chế độ của Nhà nước và doanh nghiệp (tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép…).

Kế toán tiền lương là gì?
Kế toán lương là một loại kế toán trong doanh nghiệp. Bộ phận này chuyên đảm nhiệm các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương. Cụ thể như sau:
Kế toán tiền lương là đơn vị đảm nhận trách nhiệm hạch toán tiền lương dựa trên các yếu tố như: bảng chấm công, phiếu làm thêm giờ, chấm tăng ca, bảng theo dõi công tác hợp đồng lao động, bảng kê chi tiết phụ cấp…

Kế toán tiền lương sẽ lập bảng thanh toán lương, thực hiện các khoản trích theo lương cho người lao động một cách hợp lý nhất có thể. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của kế toán lương là đảm bảo sự cân bằng chi phí cho doanh nghiệp.

Đặc tính của kế toán tiền lương
Những yêu cầu cơ bản của một kế toán viên:

– Biết cách nắm bắt thông tin bảng lương của nhân viên, phụ cấp, bảo hiểm xã hội (BHXH)…

– Thuần thục các nghiệp vụ tính lương: ngày giờ làm việc, bảo hiểm…

– Hiểu về các khoản phụ cấp, khấu trừ…

– Biết khai báo thuế thu nhập cá nhân.

Tài khoản thường được sử dụng khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương
Kết cấu tài khoản 334.

– Phát sinh bên Nợ: các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của người lao động, số tiền lương đã thanh toán.

+ Số dư bên Nợ: Tạm ứng trước lương cho nhân viên.

+Số dư bên Có: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả

 Việc làm của kế toán tiền lương là gì?
Công việc của kế toán tiền lương là đảm nhận việc hạch toán tiền lương, thưởng và những phúc lợi cho nhân viên trong doanh nghiệp. Dựa vào các yếu tố như bảng chấm công, hợp đồng khoán từ bảng theo dõi công tác, số giờ tăng ca… để lập payroll, bảng thanh toán tiền lương và thực hiện các khoản trích theo lương cho người lao động.

Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tiền lương
Chuyên viên kế toán lương cần:

– Thực hiện việc ghi chép, tổng hợp, tính lương và các khoản trích theo lương như chế độ bảo hiểm, kinh phí công đoàn…

– Phân bổ lương kịp thời và chính xác chi phí lao động để tiến hành phát lương cho người lao động.

– Giám sát, kiểm tra công tác hạch toán kế toán lương theo đúng quy định.

– Giám sát, phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương để lập báo cáo kịp thời cho cấp trên dự phòng trong trường hợp gặp sự cố.

– Theo dõi tình hình tạm ứng tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động.

– Tham mưu cho cấp trên để có được phương hướng sử dụng quỹ lương hiệu quả nhất.

– Tổng hợp các số liệu cung cấp cho kế toán tổng hợp và các bộ phận quản lý khác.

– Lập các báo cáo về tiền lương và các khoản trích theo lương đúng định kỳ.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục