T4, 02 / 2020 5:37 chiều | phuongchiphutho

Quý khách đang muốn thành lập công ty cổ phần tại Phú Thọ? Tuy nhiên quý khách chưa hiểu rõ về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, trình tự để thành lập công ty như thế nào? Sau đây là bài viết cung cấp một số thông tin về công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký thành lập, thủ tục thành lập của chúng tôi gửi tới quý khách như sau:

Thành lập công ty cổ phần tại Phú Thọ

1. Khái niệm, đặc điểm
– Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
+ Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
+ Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định khác.
– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
2. Điều kiện
– Tên công ty cổ phần: không bị trùng, bị gây nhầm lẫn, không được vi phạm về sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khác trước đó đã thành lập hoặc đăng ký trên toàn quốc…
– Trụ sở đăng ký: thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, phải có địa chỉ rõ ràng, không thuộc diện quy hoạch theo quy hoạch của tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính.
– Ngành nghề kinh doanh: Đáp ứng tuân thủ theo pháp luật quy định về ngành nghề kinh doanh cần đăng ký, đảm bảo ngành nghề kinh doanh đó phải có trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc trong luật chuyên ngành có quy định.
– Cổ đông sáng lập, cổ đông góp vốn: Không thuộc điều 18 theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và luật khác.
– Điều kiện về vốn đối với doanh nghiệp cổ phần: Vốn phải đảm bảo về vốn pháp định, vốn góp thực tế đủ để thực hiện việc kinh doanh.
3. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Phú Thọ
– Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
– Dự thảo Điều lệ Công ty;
– Danh sách cổ đông sáng lập;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
+ Chứng minh nhân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân còn hiệu lực i cá nhân;
+ Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức ;
– Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
+ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định. Ví dụ: Hoạt động cấp tín dụng khác (6492) trong đó có dịch vụ cầm đồ cần phải có lý lịch tư pháp,…
– Giấy ủy quyền khi quý khách không trực tiếp thực hiện thủ tục thành lập công ty.
4. Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Phú Thọ
Bước 1: Công ty chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trên.
Bước 2: Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp:
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả giải quyết hồ sơ
Bước 5: Sau khi có kết quả thì quý khách tiến hành khắc dấu và thông báo sử dụng con dấu
Bước 6: Cài thiết bị chữ ký số để nộp tờ khai và nộp thuế môn bài. Trước đó quý khách cần mở tài khoản ngân hàng đứng tên công ty và làm liên kết với chữ ký số.

Quý khách hãy đến với công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và đưa tới quý khách các gói dịch vụ doanh nghiệp với giá cả hợp lý.