T7, 03 / 2020 11:05 sáng | phuongchiphutho

Người đại diện của chi nhánh giữ vai trò quan trọng, thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất, tham gia các quan hệ khác nhau. Vì vậy, việc thay đổi này phải được thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật thông tin pháp lý về chi nhánh và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý. Vậy hồ sơ thay đổi cần những gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hồ sơ thay đổi người đại diện chi nhánh công ty tại Phú Thọ như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện chi nhánh công ty

Khi thay đổi người đại diện của chi nhánh, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh (về nội dung thay đổi người đứng đầu của chi nhánh);

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về nội dung thay đổi người đứng đầu chi nhánh của: Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đồng thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); của Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần);

– Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu chi nhánh mới;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

– Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người đại diện của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ).

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thay đổi người đại diện chi nhánh ở Phú Thọ
  1. Quy định về người đứng đầu chi nhánh

Khi làm thủ tục đổi giám đốc chi nhánh bạn cần lưu ý người đại diện mới của chi nhánh phải đảm bảo không thuộc các trường hợp sau:

– Công chức, cán bộ theo quy định của pháp luật;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; công nhân quốc phòng trong các cơ quan, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ trường hợp những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty khác;

– Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, những người bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  1. Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

– Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

– Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo :

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là các thông tin liên quan đến việc hoàn thành hồ sơ thay đổi người đại diện chi nhánh công ty tại Phú Thọ. Nếu bạn còn vấn đề nào chưa rõ có thể liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn miễn phí từ các chuyên viên của công ty chúng tôi.

Bài viết cùng chuyên mục