T5, 08 / 2021 3:10 chiều | hanhviettri

Hiện nay, loại hình kinh tế trang trại ngày càng phổ biến và được mở rộng. Để thành lập một trang trại, ngoài các bước cơ bản cần thiết như: tìm hiểu nhu cầu của thị trường, huy động nguồn vốn, xác định mô hình kinh doanh (nuôi con gì, trồng cây gì, chi phí đầu vào, chi phí quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc, giá bán đầu ra…) thì điều kiện xin giấy phép kinh doanh trang trại cũng rất quan trọng. Tư vấn Blue sẽ giới thiệu Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh trang trại tại Thanh Thủy như sau.

Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh trang trại tại Thanh Thủy

1. Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh trang trại
Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

  • Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long và 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.
  • Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;
Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.”
2. Điều kiện chăn nuôi trang trại
Về vị trí xây dựng trang trại, chủ sở hữu cần lựa chọn vị trí phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng nơi mà mình muốn xây dựng trang trại.

  • Trang trại cần đảm bảo lượng nước cung cấp và dự trữ cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải cũng như các hoạt động khác
  • Xây dựng các biện pháp, phương án nhằm bảo vệ môi trường như phương án xử lsy chất thải chăn nuôi, phương pháo cải thiện môi trường như trồng cây xanh,…
  • Xây dựng hệ thống chuồng trại, trang thiết bị phù hợp.
  • Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi

3. Chuẩn bị hồ sơ

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;
  • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.”

4. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh trang trại
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất. Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết trong việc lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất. Trường hợp cấp đổi, chủ trang trại nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Bước 2: Xử lý hồ sơ:
Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.
Thời hạn trả lời: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận
Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong thời hạn 3 ngày làm việc nếu đáp ứng đủ điều kiện. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Lưu ý: Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được Giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người đề nghị cấp giấy chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Cơ quan có thểm quyền

  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục