Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Tân Sơn Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Tân Sơn
T2, 06 / 2021 5:10 chiều
Đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của lo[...]
Dịch vụ bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Phù Ninh Dịch vụ bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Phù Ninh
T5, 06 / 2021 2:47 chiều
Chỉ dẫn địa lý có chức năng xác định nguồn gốc địa lý của một sản phẩm, chỉ dẫn sản phẩm đến từ một khu vực địa lý với những điều kiện độc đáo, ưu việ[...]
Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Phù Ninh Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Phù Ninh
T3, 06 / 2021 3:18 chiều
Đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của lo[...]
Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Tam Nông Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Tam Nông
T3, 06 / 2021 8:29 chiều
Đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của lo[...]
Dịch vụ bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Tam Nông Dịch vụ bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Tam Nông
T7, 06 / 2021 9:41 chiều
Chỉ dẫn địa lý có chức năng xác định nguồn gốc địa lý của một sản phẩm, chỉ dẫn sản phẩm đến từ một khu vực địa lý với những điều kiện độc đáo, ưu việ[...]
zalo-icon
phone-icon